Jak działa system kontroli dostępu?

System kontroli dostępu – jak funkcjonuje?

System kontroli dostępu to jeden z ważniejszych elementów technologicznego zapewnienia bezpieczeństwa w budynkach biurowych, zamkniętych sklepach i galeriach handlowych, placówkach prywatnych czy instytucjach państwowych. Jak działa takie rozwiązanie i jakie możliwości oferuje?

1. Definicja systemu kontroli dostępu

System kontroli dostępu to urządzenia służące do ustawienia parametrów, które określają, kto i w jakich warunkach ma wstęp do określonego pomieszczenia. Jest to zdecydowanie bardziej zaawansowane rozwiązanie od tradycyjnych zamków i kluczy. Posiada wiele dodatkowych funkcji, które wprowadzają wygodę w codziennym użytkowaniu.

1. Rodzaje systemów kontroli dostępu

2.1 Systemy oparte na identyfikacji i autoryzacji użytkowników

W ramach tych systemów rozwiązania oparte są na indywidualnym rozpoznaniu poszczególnych użytkowników. Najczęściej jest to poprzez wykorzystanie kart dostępowych lub identyfikatorów. Każda osoba, która ma uprawnienia, posiada kartę, a po upływie ustalonego czasu, taki identyfikator jest wyłączany. Nowoczesne systemy na podobnej zasadzie funkcjonują ze skanerami odcisków palców lub tęczówek oka.

2.2 Systemy oparte na monitorowaniu ruchu wewnątrz budynku

Tego rodzaju systemy monitorują ruch wewnątrz budynku. Są one najczęściej wykorzystywane np. w dużych galeriach handlowych, gdzie nie ma możliwości wprowadzenia konkretnych zasad dla poszczególnych użytkowników. Na podstawie danych z kamer, system określa, kto znajduje się w danej strefie budynku, co umożliwia lepsze zarządzanie ruchem oraz kontrolę sposobu korzystania z pomieszczeń.

1. Funkcjonalność systemów kontroli dostępu

3.1 Kontrola dostępu do pomieszczeń

Systemy te pozwalają na określenie, kto oraz w jakich godzinach ma dostęp do określonych pomieszczeń, umożliwiają również możliwość wprowadzenia tzw. stref, np. osobno dla pracowników, klientów, czy osób z uprawnieniami do kontroli budynku. Warto pamiętać, że w razie porannych czy wieczornych godzin pracy, kontrola dostępu będzie działała w oparciu o indywidualnie ustalony przez administratora plan.

3.2 Kontrola prędkości i ilości wejść/wyjść

Systemy cyfrowej kontroli dostępu umożliwiają także kontrolę ilości wejść i wyjść z określonych pomieszczeń, a także parametry czasowe korzystania z pomieszczeń. Co więcej, często umożliwiają one nadzór nad prędkością poruszania się osób wewnątrz budynku.

1. Korzyści wynikające z wdrożenia systemów kontroli dostępu

4.1 Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa

Systemy kontroli dostępu w znaczny sposób wpływają na podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Dzięki nim, można w łatwy i szybki sposób ograniczyć dostęp niepowołanym osobom oraz zapewnić kontrolę nad ruchem wewnątrz budynku.

4.2 Optymalizacja kosztów

Systemy te również wpływają na optymalizację kosztów związanych z pracownikami odpowiedzialnymi za kontrolę dostępu. Dzięki wprowadzaniu automatyzacji, administratorzy mogą zadbać o wydajniejsze zarządzanie czasem pracy.

4.3 Umożliwienie dostępu zdalnego do pomieszczeń

Niebagatelne znaczenie ma również dostęp zdalny do pomieszczeń, który oferuje nowoczesne systemy kontroli dostępu. W przypadku pracowników, którzy pracują zdalnie lub są często w delegacjach, taki dostęp umożliwia im swobodne korzystanie z pomieszczeń.

1. Wnioski

Systemy kontroli dostępu to jedno z najważniejszych narzędzi w dzisiejszych czasach, kiedy bezpieczeństwo stało się nie tylko normą ale także obowiązkiem. Dzięki wprowadzeniu takich rozwiązań, zarówno instytucje publiczne jak i prywatne, zyskują na bezpieczeństwie, skuteczności, a także optymalizacji kosztów.

Możesz również polubić…