Zgrzewanie oporowe, uszczelki

Uszczelki typu oring

Oringi silikonowe stanowią najpopularniejszy rodzaj oringów stosowanych w przemyśle. Dzięki zastosowaniu silikonu, uszczelki te charakteryzują się wysoką odpornością temperaturową, nawet do 230 stopni Celsjusza. Dodatkowym atutem stosowania oringów silikonowych jest ich bardzo dobra izolacja elektryczna oraz wysoka wytrzymałość na środki chemiczne. Oringi silikonowe dzięki swojej bezwonności oraz bezsmakowości, często stosowane są w przemyśle spożywczym lub medycznym. Niestety maja one też swoje wady, między innymi za taka uważa się wyjątkowo słabą odporność na rozciąganie oraz ścieranie co wpływa na ich eliminacje w niektórych gałęziach przemysłu.

Do najważniejszych zalet stosowania oringów silikonowych oprócz izolacji elektrycznej należy również duża elastyczność oraz wysoka odporność na tlen, ozon oraz światło słoneczne. Jeśli zaś chodzi o wady, to niewątpliwie należą do nich brak możliwości zastosowania ich podczas uszczelnień dynamicznych, słaba odporność na parę wodną oraz wyjątkowo duża przepuszczalność gazowa.

Zgrzewanie oporowe

Metoda zgrzewania, zwana zgrzewaniem oporowym należy do jednej z najpopularniejszych metod procesu. Zgrzewanie to, zwane również zgrzewaniem rezystancyjnym to operacja łączenia ze sobą elementów metalowych, wykorzystując ich oporność elektryczną. Pod wpływem prądu dostarczonego elektrodami, w materiałach łączonych dochodzi do nagrzania się ich styków co powoduje połączenie się ich materiałów a przez to, ich połączenie. Najczęściej zgrzewanie oporowe przebiega w kilku fazach.

Pierwszą z nich jest dociśnięcie ze sobą łączonych materiałów poprzez elektrody oraz uruchomienie dopływu prądu elektrycznego. W drugiej fazie dochodzi po powiększenia się tzw. jądra zgrzeiny, czyli miejsca styku materiałów. Wraz z doprowadzanym ciepłem, miejsce to powiększa się, aż do osiągnięcia pożądanego rozmiaru. Ostatnią fazę stanowi wyłączenie prądu w momencie osiągnięcia wymaganej wielkości jądra zgrzejnego. Dzięki ciągłemu oddziaływaniu elektrod, materiał krzepnąc, rekrystalizuje materiały w miejscu ich styku, łącząc je.

Tuleja ceramiczna

Tuleje z ceramiki poprzez swoje wyjątkowe właściwości znajdują szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Dzięki doskonałym właściwościom mechanicznym ceramiki, z łatwością można stworzyć tuleje wykorzystywane w maszynach i urządzeniach przemysłowych. Spośród najpopularniejszych tulei stosowanych w przemyśle, tuleje ceramiczne wykazują o wiele lepsze właściwości niż tuleje stalowe. O wyjątkowości tulei ceramicznych świadczy bardzo duża odporność na ścieranie, wyjątkowa wytrzymałość na czynniki chemiczne oraz duża wytrzymałość jeśli chodzi o temperaturę pracy.

Tuleje ceramiczne wykorzystuje się głownie podczas zgrzewania śrub, produkcji drutu, przędzy oraz w maszynach do zaplatania i krępowania. Do najczęściej stosowanych modeli tulei ceramicznych należą tuleje proste, tuleje z kołnierzem, tuleje z otworem stożkowym oraz prowadniki do drutów oraz przędzy.

Możesz również polubić…